بسمه تعالی

مراسم میلاد انوار کربلاء (ایام شعبان)

هیئت کف العباس شهرستان دزفول

پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 1396

سخنران: حجه الاسام و المسلمین شیخ حمید خسروی 

مدیحه سرایی : کربلاییان محمد دهدار ؛ حامد نجاتی ؛ محمد میرزایی و مجتبی سعیدی راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png مدح امام حسین(ع) - کربلایی حامد نجاتی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png خونه فاطمه و علی شده... "سرود" کربلایی حامد نجاتی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png پهلوان قوی قدر ابوالفضل "سرود" کربلایی حامد نجانی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png سفیر عشق کربلایی زینب"سرود" کربلایی حامد نجاتی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png مدح میلاد امام حسین علیه السلام - کربلایی محمد میرزایی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png دوباره قلبم به شور و شینه"سرود" کربلایی محمد میرزایی

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png تا مسیرم به در خانه ات..."مدح" کربلایی مجتبی سعیدی راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png میبارم ، بیتابم "سرود" کربلایی محتبی سعیدی راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png استاد پیکار اومده " شور" کربلایی محمد دهدار


گالری تصاویر مراسم

http://bayanbox.ir/view/8049691419764345354/13960214001.jpg  http://bayanbox.ir/view/7464775391045578576/13960214002.jpg  http://bayanbox.ir/view/2801724560755454289/13960214003.jpg

http://bayanbox.ir/view/961261300589418685/13960214004.jpg  http://bayanbox.ir/view/6554848325142264907/13960214005.jpg  http://bayanbox.ir/view/3649948558529977754/13960214006.jpg

http://bayanbox.ir/view/6140408461555197280/13960214007.jpg  http://bayanbox.ir/view/2397900265535974566/13960214008.jpg  http://bayanbox.ir/view/8585147696953174013/13960214009.jpg