بسمه تعالی

مراسم بدرقـه زائرین پیاده روی کربلای معلی

هیئت کف العباس شهرستان دزفول

پنجشنبه 20 آبان ماه 1395

مرثیه سرایی : کربلایی حجت الله احسان بخش ؛ کربلایی محمد دهدار  ؛ کربلایی مجتبی سعیدی راد ؛ کربلایی علی امین راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png روضه - کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png یاخالق کل غم "زمینه بسیار زیبا" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png میزنم صدات چه لذتی داره"شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png کاش میشد که بنویسم که حلالم بکنید"سنگین" کربلایی حجت الله احسان بخش
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png قدم قدم با یک علم "واحد" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png نور دوعینه این عالمینه "واحد شلاقی" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png علی دلدارمه یارمه "شور" کربلایی مجتبی سعیدی راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png آقا رابطه عشق من و تو "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png تموم شد عاشورا و حالا "شور" کربلایی محمد دهدار

تصاویر مراسم :
http://bayanbox.ir/view/641838154969530383/13950820002.jpg  http://bayanbox.ir/view/3238463088388663018/13950820003.jpg  http://bayanbox.ir/view/2745782001212883571/13950820001.jpg