بسمه تعالی

مراسم پیشواز محرم الرحرام 1438

هیئت کف العباس شهرستان دزفول

پنجشنبه 9 مهرماه 1395

سخنران : حجه الاسلام و المسلمین شیخ حمید خسروی

مرثیه سرایی : کربلایی محمد دهدار ، کربلایی حسین محمودی ، کربلایی علی امین راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png سخنرانی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png روضه پیشواز محرم - کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png میرسه باز فصل خزون "زمینه بسیار زیبا" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png آقا رابطه عشق من و تو "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png من مطمئنم که آقا هوامو داره "شور بسیار زیبا" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png یه بغضی داره خرابم میکنه "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png لباس مشکی شده علامت "سنگین" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png خواهرم اینجا زمین کربلاست "واحد" کربلایی حسین مجمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png خوش ترین نغمه آفاق بود نام حسین "واحد شلاقی" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png دل دریا دارم با تو فردا دارم "شور" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png لشکر به فرار آمده است "شور" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png قبله نما فرمان روا ... "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png وصلی الله علی الباکین "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png اشک روضه هات الماسه "شور پایانی" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png من را چه حاجت است "شعرخوانی" کربلایی محمد دهدار

تصاویر مراسم :
http://bayanbox.ir/view/8210548846115493209/13950709001.jpg  http://bayanbox.ir/view/8731713454808247029/13950709002.jpg  http://bayanbox.ir/view/2607489457281785397/13950709003.jpg

http://bayanbox.ir/view/5432657975042348569/13950709004.jpg  http://bayanbox.ir/view/6498783298915756262/13950709005.jpg