بسمه تعالی

مراسم میلاد انوار کربلاء "اعیاد شعبانیه"

هیئت کف العباس شهرستان دزفول

پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

سخنران : حجه الاسلام و المسلمین شیخ حمید خسروی

مدیحه سرایی : کربلایی محمد دهدار ، کربلایی علی مهدوی ، کربلایی حبیب رضوی ، کربلایی علی امین راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png کاشکی میشد بهت بگم ... "سرود" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png وان یکاد میخونه مادر عشق "سرود" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png روزی شعر من امشب ... "شعرخوانی" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png ساقی ساقی کوثر تویی "سرود" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png تو آمدی برسی به مقام سرداری "شعر خوانی" کربلایی علی مهدوی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png شب شادی و شور و ..."سرود" کربلایی علی مهدوی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png حیدر ، شاه حنین و بدروخیبر "سرود" کربلایی علی مهدوی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png باچشماش دلامون صفا داد "سرود" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png شدبازم شمیم عطر بهاری احساس "سرود" کربلایی حبیب رضوی

تصاویر مراسم :
http://bayanbox.ir/view/5561114534962891037/milad-anvar-karbala-kaf95-001.jpg  http://bayanbox.ir/view/6519261631427539071/milad-anvar-karbala-kaf95-002.jpg  http://bayanbox.ir/view/8452781200605015971/milad-anvar-karbala-kaf95-003.jpg

http://bayanbox.ir/view/2145870015834171525/milad-anvar-karbala-kaf95-005.jpg  http://bayanbox.ir/view/6772281368850861767/milad-anvar-karbala-kaf95-006.jpg  http://bayanbox.ir/view/6789580376303016278/milad-anvar-karbala-kaf95-007.jpg

http://bayanbox.ir/view/3293834990376212050/milad-anvar-karbala-kaf95-008.jpg  http://bayanbox.ir/view/975418166687240736/milad-anvar-karbala-kaf95-009.jpg  http://bayanbox.ir/view/484769271846646943/IMG-20160514-WA0007.jpg

http://bayanbox.ir/view/8034026779182519039/milad-anvar-karbala-kaf95-0011.jpg  http://bayanbox.ir/view/5906065280767026947/milad-anvar-karbala-kaf95-0012.jpg