بسمه تعالی

مراسم شب های بی مــــادری ...

هیئت کف العباس شهرستان دزفول

پنجشنبه 20 اسفند ماه 1394

سخنران : حجه الاسلام و المسلمین مشاک زاده "از قم"

مداحان : کربلایی محمد دهدار ، کربلایی حسین محمودی ، کربلایی علی امین راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png سخنرانی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png روضه حضرت زهرا "س" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png تو نباشی آخه کی همه دنیام باشه... "زمینه" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png من از تب و تاب حرم آقا ... "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png یا رب بالزهرا ... "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png به نخ کرمت دلمو پینه بزن ... "شور" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png ای دل من ... "سنگین " کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png بعد خدا روی زمین ... "واحد" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png همه افتخارمه هیئتی ام "شور" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png ای تاج سرم "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png دستت به نشانه گدایی بالا "شور" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png شب جمعه می وزه ... "شور پایانی" کربلایی حسین محمودی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png یه نگاه یه نظر ... "مناجات" کربلایی حسین محمودی

تصاویر مراسم :
http://bayanbox.ir/view/265279925070792550/13941220001.jpg  http://bayanbox.ir/view/1650904528014650555/13941220002.jpg  http://bayanbox.ir/view/1071816174926459310/13941220003.jpg

http://bayanbox.ir/view/6944492179468128365/13941220004.jpg  http://bayanbox.ir/view/7855915405516325811/13941220005.jpg  http://bayanbox.ir/view/4339159900006453457/13941220006.jpg

http://bayanbox.ir/view/5948747435356641029/13941220007.jpg  http://bayanbox.ir/view/2814925080182072108/13941220008.jpg  http://bayanbox.ir/view/9083944774098504277/13941220009.jpg

http://bayanbox.ir/view/7510187195101898619/139412200010.jpg