بسمه تعالی

مراسم ولادت با سعادت حضرت زینب کبری

اجتماع هیئات فرهنگی مذهبی شهرستان دزفول

شنبه 24 بهمن ماه 1394

سخنران : حجه الاسلام و المسلمین شیخ رحیم نوروزی

مدیحه خوانی توسط : کربلایی رضا غیاثی ؛ کربلایی محمد دهدار ؛ کربلایی رضا یاحسن و کربلایی علی امین راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png ای زینب که بی تو حقیق ... "شعر خوانی" کربلایی رضا غیاثی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png همه اوضاع از شوقت "سرود" کربلایی رضا غیاثی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png داری توی هر هیئت ارتشی "سرود" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png عزت و آبروی من زینب "شعرخوانی" کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png باز ملائک اومدن سمت زمین "سرود" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png بهر درمان از چه رو نزد طبیبان میروی "شعر خوانی" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png شد زمانه می و باده "سرود" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png پیغمبران عرش نشین ... "شعر خوانی" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png دق می کنم اگر نشود نوکری کنم "شعر خوانی" کربلایی رضا یاحسن
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png ستاره تو آسمون شاده "سرود" کربلایی رضا یاحسن

تصاویر مراسم :
http://bayanbox.ir/view/7177492369599244808/milad-hazrat-zeynab94-001.jpg  http://bayanbox.ir/view/1768918082657788538/milad-hazrat-zeynab94-002.jpg  http://bayanbox.ir/view/3631264396658553455/milad-hazrat-zeynab94-003.jpg

http://bayanbox.ir/view/6529550491043724771/milad-hazrat-zeynab94-004.jpg  http://bayanbox.ir/view/3199559203167964400/milad-hazrat-zeynab94-005.jpg  http://bayanbox.ir/view/1107994027682166471/milad-hazrat-zeynab94-006.jpg

http://bayanbox.ir/view/4162475693399618900/milad-hazrat-zeynab94-007.jpg  http://bayanbox.ir/view/9008792807944725742/milad-hazrat-zeynab94-008.jpg  http://bayanbox.ir/view/3346638365101088614/milad-hazrat-zeynab94-009.jpg

http://bayanbox.ir/view/3415329020572537406/milad-hazrat-zeynab94-0010.jpg  http://bayanbox.ir/view/8076369545320900899/milad-hazrat-zeynab94-0011.jpg