بسمه تعالی

مراسم پیشــواز محـــرم 1437 هیئت کف العباس شهرستان دزفول

شنبه 18 مهر ماه 1394

سخنران : حجه الاسلام و المسلمین مجتبی ملک پور

مداحان : کربلایی علی امین راد ؛ کربلایی محمد دهـدار ؛ کربلایی مجتبی سعیدی راد

http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png مناجات - حجه الاسلام ملک پور
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png سخنرانی
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png روضه محرم - کربلایی محمد دهدار
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png آرام آرام خیمه ها بر پا شد "زمینه" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png زین پس به جای واژه ... "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png آه ارباب دلم آتیش گرفته "سنگین" کربلایی مجتبی سعیدی راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png آیه های کوثر از ... "واحد" کربلایی مجتبی سعیدی راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png من یه قطره ام تو اقیانوسم "شور" کربلایی علی امین راد
http://bayanbox.ir/view/5943569658813008057/shekl-music.png دل پریشونه "شور" کربلایی محمد دهدار
 
تصاویر مراسم :
http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image01.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image02.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image03.jpg

http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image04.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image05.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image06.jpg

http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image07.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image08.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image09.jpg

http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image010.jpg http://rahimpor.persiangig.com/image/kafolabbas/pishvaz_moharam94/pishvaz_moharam_1437_image011.jpg