بسمه تعالی

به استقبالتان آمدیم ...

گزارش تصویری استقبال از کاروان شهدای غواص

و شهید عبدالامیر رمی "شهید غواص دزفولی"

شنبه 17 مردادماه 1394

شهرستان دزفول

http://bayanbox.ir/view/114909364311560198/esteghbal-shohada-kafolabbas-01.jpg  http://bayanbox.ir/view/6514487174925143700/esteghbal-shohada-kafolabbas-02.jpg

http://bayanbox.ir/view/4336415462638558184/esteghbal-shohada-kafolabbas-03.jpg  http://bayanbox.ir/view/7191577494359097475/esteghbal-shohada-kafolabbas-04.jpg

http://bayanbox.ir/view/674078689479187359/esteghbal-shohada-kafolabbas-05.jpg